Kalite Yönetimi: Hizmet Kalitesi Ölçme ve Performans Değerlendirme

Çağrı merkezi operasyonunuzda kalite yönetimi ile müşterilerinize sunduğunuz hizmeti ve müşteri temsilcilerinin performansını yönetin. Şirketinizin ve ekibinizin hizmet kalitesini değerlendirerek, ürünlerin ve hizmetleriniz ile ilgili iyileştirmeler planlayabilirsiniz. Müşteri geri bildirimleriyle hizmet kalitenizi değerlendirin, müşteri memnuniyetini artırın.

Memnuniyet Anketi

AloTech ile oluşturabileceğiniz memnuniyet anketleri sayesinde müşterilerinizden geri bildirim alabilirsiniz. Memnuniyet anketi için belirlediğiniz parametrelere göre form oluşturabilir, sorulara yönelik puanlamayı belirleyebilirsiniz. Farklı operasyon ya da hizmetlerin değerlendirilmesi için birden fazla form oluşturabilirsiniz. Memnuniyet anketleri ile müşteri temsilcisinin vermiş olduğu hizmet, hatalı işlem ya da sorunun çözümüne dair geri bildirimleri alarak müşteri memnuniyetini ölçün.

Performans Değerlendirme

Operasyonunuzun hizmet kalitesini, kalite ekibiniz ile değerlendirebilirsiniz. Müşterilerinize sunulan hizmeti değerlendirmek için kalite değerlendirme formları oluşturabilirsiniz.  Kalite Ekibi tarafından yapılan değerlendirmeler müşteri temsilcileri ile AloTech Ekranı’nda paylaşılır. Müşteri temsilcileri ses kaydetme özelliği ile değerlendirilen çağrının ses kaydına ulaşabilir, puanlamayı ve değerlendiren kişiyi görüntüleyebilir. Geçmişe dönük tüm değelendirmelere aynı ekranda ulaşabilir.

Hizmet Kalitenizi Raporlayın

Kalite değerlendirme formları çoktan seçmeli ya da açık uçlu sorular ile oluşturulabilir. Değerlendirme; müşteri temsilcisinin ses tonu, müşteriyi karşılaması, isim ile hitap gibi kıstaslara göre yapılabilir. Temsilciler hangi ölçütler ile puanlandığını ve değerlendirme detaylarını AloTech Ekranı’nda kolaylıkla görüntüleyebilir. Müşteri temsilcileri ve operasyonunuzun KPI raporlarına kalite değerlendirme sonuçları ile ulaşabilirsiniz. AloTech Kalite Değerlendirme formları sayesinde operasyonunuza geri bildirimleri hızlı ve detaylı iletebilir, gelişime açık alanları belirleyebilirsiniz.

Tüm Kanalların Değerlendirmesi Tek Platformda!

AloTech Teknolojisi ile çağrı merkezi operasyonunuzda sesli iletişimin yanında yazılı iletişim kanallarını da kullanabilirsiniz. Tıpkı çağrı için hazırlanan memnuniyet anketleri ve kalite değerlendirme formları gibi yazılı iletişim için de kriterlere uygun anket ve formlar oluşturun. Müşteri temsilcilerinin Web Chat, WhatsApp ya da Facebook üzerinden yapmış olduğu chat kayıtlarına ulaşabilir, bu yazışmaları değerlendirebilirsiniz. Chat sonrası müşterilerinizden sizi değerlendirmelerini talep edebilir, müşterilerinize memnuniyet anketi iletebilirsiniz. Farklı kalite değerlendirme formları oluşturun, müşteri temsilcilerinin sesli ve yazılı iletişimini ayrı puanlama kriterlerine göre değerlendirin.

Çoklu Kontrol ve İtiraz Süreç Yönetimi

Kalite değerlendirme sonuçları detayları ile müşteri temsilcileriyle paylaşılır ve mail olarak iletilir. Aynı zamanda kalite ekibinin yaptığı değerlendirme sonuçlarını üst yöneticilere gönderebilir ve sürecin birden fazla kişi tarafından kontrol edilmesini sağlayabilirsiniz. Müşteri temsilcileri değerlendirme sonuçlarını AloTech Ekranı’ndan detayları ile inceleyebilir ve gerekli durumda itiraz edebilir. Müşteri temsilcilerinin değerlendirmelere yönelik yapmış olduğu itirazlar değerlendiren kullanıcının ekranına bildirim olarak iletilir ve itiraz sürecinin takibi kolaylıkla sağlanır.

Evden servis veren temsilcilerinizin performansını kolayca ölçümleyebilirsiniz.

Uğur Onat
ŞOK MARKET E-TICARET PROJE MÜDÜRÜ

Öne Çıkan İçerikler

BLOG
TTS ve SR Teknolojileri ile Çağrı Merkezlerini Nasıl Güçlendiririz?

Hızla değişen iş dünyasında, müşteri memnuniyeti ve sadakatini korumak işletmelerin başarısı için belirleyici olan faktörlerden biridir. Bu noktada çağrı merkezleri, müşterilerle doğrudan iletişime geçme ve ihtiyaçlara verimli çözümler sunma konusunda kilit rol oynar. Ancak geleneksel çağrı merkezi yöntemleri gelecek teknolojiler için yeterli değildir. Hem değişen müşteri profili hem gelişen teknolojiler çağrı merkezlerini doğrudan etkiler. Teknolojinin […]

Yazılı İletişim Kanalları ile Satışlarınızı Nasıl Artırabilirsiniz?
BLOG
Yazılı İletişim Kanalları ile Satışlarınızı Nasıl Artırabilirsiniz?

Satış süreçlerine kritik yol oynayan birçok farklı etken var. Onlardan biri de yazılı iletişim kanalları. Müşteri iletişimi ve ilişki yönetimi açısından, e-posta, canlı sohbet ve sosyal medya gibi yazılı iletişim araçları, işletmelerin müşterilerle düzenli ve etkileşimli iletişim kurmalarına olanak tanır. Sürekli iletişim, doğal olarak müşteri memnuniyetini artırır. Böylece uzun vadeli müşteri ilişkileri güçlenir. Bu sayede […]

BLOG
Eğitim Sektöründe Müşteri Hizmetleri: Öğrenci ve Veliler için Çözümler

İş dünyasının farklı sektörlerinde öne çıkan müşteri memnuniyeti eğitim alanında da önemli bir unsur haline gelmiştir. İlk ve ortaöğretim kurumlarından kurslara ve üniversitelere kadar pek çok alanda müşteri hizmetleri kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Müşteri hizmetleri konusunda beklentileri karşılayabilen kurumlar müşteri sadakatini de artırma şansı elde eder. Öğrenci ve veliler bir kurumla alakalı yaşadıkları iyi tecrübeleri arkadaşlarıyla, […]

Sık Sorulan Sorular

Kalite yönetimi, bir organizasyonun veya işletmenin faaliyetlerinin ve ürünlerinin belirlenmiş kalite standartlarına uygunluğunu yönetmek için kullanılan süreçlerin bütünüdür. Kalite yönetimi, bir organizasyonun müşteri memnuniyeti, sürekli iyileştirme, kaynak yönetimi ve işletme verimliliği gibi hedeflerini gerçekleştirmek için birçok farklı yöntem ve teknik kullanır.

Kalite yönetimi, belirlenmiş standartlara göre ürün ve hizmetlerin kalitesini kontrol etmek için süreçler ve yönetim sistemleri geliştirir ve uygular. Bu amaçla, kalite yönetimi süreçleri arasında kalite planlama, kalite kontrol, kalite güvence ve sürekli iyileştirme gibi adımlar yer alır.

Kalite yönetimi, organizasyonun müşteri memnuniyetini arttırmak, çalışanların katılımını teşvik etmek ve işletme verimliliğini arttırmak için kullanılan bir yönetim yaklaşımıdır.

Kalite yönetimi, bir organizasyonun kalite hedeflerine ulaşmak için kullanılan bir dizi süreçtir. Bu süreçler bir dizi unsuru kapsar:

Kalite planlama: Bir organizasyonun kalite hedeflerini ve stratejilerini belirlemesi, kalite yönetim sistemi için bir plan hazırlaması ve kalite planlarını uygulaması.

 

Kalite kontrolü: Ürünlerin veya hizmetlerin kalitesinin kontrol edilmesi ve ölçülmesi, kalite hedeflerinin belirlenmesi ve bu hedeflere ulaşmak için uygun faaliyetlerin gerçekleştirilmesi.

Kalite güvencesi: Ürünlerin veya hizmetlerin kalitesinin korunması ve iyileştirilmesi için yapılan faaliyetlerin tümüdür. Kalite güvencesi, ürün ve hizmetlerin kalite gereksinimlerine uygun olarak üretilmesini sağlamak için yapılan kontrolleri kapsar.

Sürekli iyileştirme: Bir organizasyonun sürekli olarak kalitesini artırması için yapılan faaliyetlerdir. Bu, süreçleri izlemek, ölçmek ve iyileştirmek, müşteri geri bildirimini toplamak ve kalite hedeflerine ulaşmak için yapılan faaliyetleri sürekli olarak geliştirmek anlamına gelir.

Personel eğitimi: Personelin kalite yönetim sistemlerine aşina olması ve kalite hedeflerine ulaşmak için gerekli olan süreçlerin ve prosedürlerin uygulanması için eğitilmesidir.

Müşteri odaklılık: Müşteri ihtiyaçlarının anlaşılması, müşteri memnuniyetinin ölçülmesi ve müşteri geri bildirimlerinin toplanması ve analiz edilmesi, kalite yönetimi sürecinde önemli bir unsurdur.

Çağrı merkezleri, müşterilerin sorularını cevaplamak, sorunlarını çözmek ve müşteri memnuniyetini artırmak için önemli bir rol oynamaktadır. Kalite yönetimi, çağrı merkezlerindeki faaliyetlerin kalitesinin ölçülmesi ve iyileştirilmesi için önemli bir araçtır. Aşağıda, çağrı merkezleri için kalite yönetiminin önemiyle ilgili bazı nedenler verilmiştir:

Müşteri Memnuniyetinin Artırılması: Kalite yönetimi, çağrı merkezlerinin müşteri memnuniyetini artırması için önemli bir faktördür. Kalite yönetimi süreci, müşteriye verilen hizmetin kalitesini ölçer ve iyileştirir. Bu, müşteri memnuniyetinin artırılmasına ve sadakatin sağlanmasına yardımcı olur.

Performansın Ölçülmesi: Kalite yönetimi, çağrı merkezleri için performansın ölçülmesinde önemli bir role sahiptir. Çağrı merkezleri, çağrıları nasıl yanıtladıklarını, müşteri sorunlarını nasıl çözdüklerini ve müşteri deneyimlerini nasıl iyileştirebileceklerini ölçmek için kalite yönetimi sürecini kullanabilirler.

Verimliliğin Artırılması: Kalite yönetimi süreci, çağrı merkezlerinin verimliliğini artırmalarına yardımcı olur. Süreçlerin izlenmesi, analizi ve iyileştirilmesi, çağrı merkezlerinin daha hızlı ve verimli hale gelmesine ve müşteri sorunlarını daha hızlı çözmelerine olanak tanır.

Personel Eğitimi: Kalite yönetimi süreci, çağrı merkezlerindeki personelin eğitimi için önemlidir. Çalışanların eğitilmesi, çağrı merkezi operasyonlarının verimliliğini artırır. 

Çağrı merkezleri için hizmet kalitesi, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak ve beklentilerini aşmak için sunulan hizmetin başarısını ölçer. Hizmet kalitesi ölçümü, müşteri deneyimi, çağrı merkezi performansı, çalışan memnuniyeti ve işletme hedefleri gibi faktörleri içerir.

Aşağıdaki yöntemler çağrı merkezi hizmet kalitesinin ölçülmesinde kullanılabilir:

Müşteri Memnuniyeti Anketleri: Müşterilere bir çağrı sonrasında kısa bir anket gönderilir. Anket, çağrı merkezi ajanının ne kadar yardımcı olduğunu, sorunun ne kadar hızlı çözüldüğünü ve müşteri deneyimi hakkında diğer faktörleri sorar. Bu anket sonuçları, müşteri memnuniyetinin ölçümü için kullanılabilir.

Çağrı Merkezi Performans Metrikleri: Çağrı merkezi performans metrikleri, çağrı merkezi ajanlarının verimliliğini ölçmek için kullanılır. Bu metrikler arasında ortalama işlem süresi, müşteriye yanıt verme süresi, yanıt süresi, çağrı yoğunluğu gibi faktörler bulunur.

Çalışan Memnuniyeti Anketleri: Çalışan memnuniyeti anketleri, çağrı merkezi müşteri temsilcilerinin çalışma koşullarının değerlendirilmesini sağlar. Bu anketler sonucunda da kalite ölçümleme yaparak çalışan deneyimini iyileştirecek adımlar belirleyebilirsiniz. 

Müşteri hizmetleri geliştirmek için kalite yönetimi unsurlarını kullanmak, işletmenin müşteri memnuniyetini artırmasına ve uzun vadeli müşteri bağlılığı oluşturmasına yardımcı olabilir.

Müşteri hizmetleri, müşteri ilişkileri yönetimi ile doğrudan ilişkilidir. İşletmeler, müşterilerle etkileşim kurarken, müşteri odaklı yaklaşımlar benimsemeli ve müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik stratejiler olulşturmalıdır. Dolayısıyla müşteri geri bildirimleri kalite yönetiminde büyük önem taşır. Memnuniyet anketleri ve değerlendirme formlarıyla müşterilerinizin görüşlerini alabilir, bu doğrultuda süreç iyileştirmeleri yapabilirsiniz. 

Türkiye’nin En Büyük Çağrı Merkezi Bulutu ile Tanışın

Çok Kanallı İletişim
Hızlı Kurulum, Kolay Entegrasyon
Taahhütsüz Kullandığın Kadar Öde!
İstediğin Yerden Çalış

AloTech hakkındaki gelişmelerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın!

Kaydınız yapıldı. İlginiz için teşekkür ederiz. Kapat