Çalışan Deneyimi Nedir, Nasıl İyileştirilir?

AloBot

AloBot

Günümüzde işverenlerin yetenekleri elde tutmak için çalışanların beklentilerini aşması gerekiyor. Nitekim bu yeni çağda sektörü ve ölçeği ne olursa olsun tüm işletmelerin temel rolü yetenekleri çekmek, elde tutmak ve motive etmektir. Ve bunu elde eden işletmeler, dünyadaki en iyi ürünlere, hizmetlere ve çalışan deneyimlerine sahip olabilirler. Bu kapsamda AloTech 360 derece çalışan deneyimi stratejilerini destekleyen call center studio çözümleri ile tüm işletmelere üretkenliği ve bağlılığı artırma fırsatı sunuyor. Çağrı merkezi devamlılığı gibi cloud call center software sistemler ise uzaktan da sağlıklı bir işletme kültürü oluşturmaya destek oluyor. Siz de işletmenizde mükemmel çalışan deneyimleri tasarlamak ve sunmak için AloTech çözümlerini keşfedin!

Çalışan Deneyimi Nedir?

Çalışan deneyimi nedir sorusunun cevabı esasında müşteri deneyimine benzeyen şemsiye bir kavrama dayanır. Çalışan deneyimi insan kaynaklarının söz konusu işletmedeki iş arkadaşları, liderler, fiziksel koşullar, İK uygulamaları ve kullandıkları teknoloji gibi etkileşimlerinin toplamını ifade ediyor. Bu noktada iş gücü deneyimi genellikle teknoloji, kültür ve iş yeri parametrelerinin oluşturduğu toplam etkileşimlerdir. Elbette insan kaynaklarının deneyimleri de zaman içerisinde değişip dönüşebilir. Örneğin uzaktan çalışma koşullarına uygun karaktere sahip bir insan kaynağı fiziksel ofise geçince deneyimi dalgalanacaktır. Bu nedenle işletmelerin çalışan deneyimi yönetimi stratejileri sürdürülebilir ve dönüştürülebilir uygulamaları içermelidir. 

Çalışan Deneyimi Neden Önemlidir?

Çalışan deneyimi aslında bir işletmenin hem yatay hem de dikey katmanlarında dikkate değer bir etkiye sahip bir kavram. Nitekim, insan kaynağı deneyimlerinin optimize edilmesi domino etkisiyle işletmenin performansına sirayet ederek daha etkili ve verimli büyümenin önünü açabilir. Bu deneyimler ise elbette çalışan bağlılığı, yeteneklerin markaya çekilmesi ve elde tutulması gibi büyümeye etki eden pek çok değişime öncülük ediyor. İşte çalışan deneyimini iyileştirmenin önemi:

  • Çalışan deneyimi uygulamaları insan kaynaklarının duygusal bağlılığını ve bir kuruluşa ve onun hedeflerine ait olma duygusunu aynı oranda artırabilir.
  • Özellikle Z kuşağı için önemli bir parametre olan deneyim bir önceki çalışanlar üzerinden yeteneklerin işletmeyi tercih etme nedeni olabilir. 
  • Destekleyici bir kültüre ve doğru deneyim stratejilerine sahip işletmeler yetenekleri ellerinde tutma ve düşük devir oranı yaratma konusunda daha başarılıdır.
  • Olumlu bir iş gücü deneyimi güçlü bir örgüt kültürünün oluşmasına neden olabilir. 
  • Yapılan araştırmalara göre çalışan deneyimini iyileştiren işletmelerin kâr oranları yaklaşık %50 artabilir

Çalışan Deneyimini Nasıl İyileştirebilirsiniz?

Çalışan deneyiminin işletmeler açısından ne kadar önemli olduğunun altını çizdikten sonra, esas soru bu stratejilerin nasıl belirlenmesi gerektiğidir. İşletmenizin mevcut uygulamalarının mükemmel olduğunu düşünseniz dahi çalışan deneyimi trendleri her geçen gün yenileniyor. Bu nedenle siz de proaktif bir yaklaşımla harekete geçerek aşağıdaki yenilikçi deneyim stratejilerinden yararlanabilirsiniz. 

Bu Deneyimin İşletmeniz için Ne İfade Ettiğini Tanımlayın

İşletmelere yönelik tüm stratejik kararlarda olduğu gibi çalışan deneyimi yönetimi için de öncelikle kurumun hedeflerine yönelik durum tespiti yapılması gerekiyor. Mevcut durumda çalışan deneyiminin bazı metriklerle ifade edilmesi hedefe ulaşmak noktasında yol göstericidir. Daha sonra işletme; amacı, marka imajı, vizyonu ve kültürü doğrultusunda çalışan deneyimini nasıl planlamak istediğine karar vermelidir. Böylece insan kaynağının işletme ile olan her etkileşimi güçlü ve sürdürülebilir olabilir. 

Kendinizi Çalışanlarınızın Yerine Koyarak Empati Yapın

Hibrit ve uzaktan çalışma yöntemlerinin geliştiği günümüz iş dünyasında ekiplere ve çalışanlara liderlik etmek pek kolay olmayabilir. Nitekim uzaktan toplantılar veya yazışmalar üzerinden duyguları okumak zordur. Ancak yalnızca metriklere odaklanıp işin insani yönüne yeterince odaklanılmadığında çalışan deneyimi zarar görüyor. Bu doğrultuda uzaktan çalışanlar tükenmişlik, stres ve endişe ile mücadele ederken, daha empatik, destekleyici ve iyi bir çalışan deneyimi yaratmak liderlere düşüyor. Çünkü çalışanların yerine kendinizi koymak onlara neyin ilham verdiğini veya motive ettiğini anlamanızı sağlayabilir. Böylece ihtiyaçları, iletişim tarzları ve iş yükleri dahil olmak üzere çalışanlarla tam empati kurarak deneyimi artırabilirsiniz. 

Çalışan Deneyimini Markanızla Uyumlu Hale Getirin

Son yıllarda işletmeler, sadık ve memnun müşteriler yaratmak için harcanan kaynakların insan kaynağına uygulandığında aynı değeri yaratabileceğini fark etti. Nitekim bir işletmenin tüketiciye yönelik marka stratejileri müşteri kazanımı için hayati önem taşır. Aynı şekilde çalışan deneyimine yönelik stratejiler de yetenekleri çekme ve elde tutma konusunda son derece önemlidir. Bu ikisi arasındaki tutarlılık ise hem çalışan hem de müşteri deneyimlerini güçlendirebilir. Sonuçta marka bilinirliğinden marka sadakati aşamalarına kadar tüm stratejileri çalışan deneyimi stratejilerine uygulayarak güçlü bir kültür oluşturabilirsiniz. 

Pozitif Bir Şirket Kültürü Oluşturun

Pozitif bir şirket kültürü oluşturmak, mutlu çalışanlar yetiştirmekle başlar. İşte mutluluğu beslemek, gelişen bir kültür yaratmak ve işinizi büyütmek için öncelikle çalışan yaşam döngüsünün her aşamasında olumlu stratejiler yaratmayı gerektirir. Nitekim sağlıklı bir yaşam tarzını ve çalışanların refahını teşvik eden programları destekleyen bir şirket kültürü deneyime yönelik önemli adımlar anlamına geliyor. Örneğin; ergonomik ofis ekipmanları, destekleyici ortam, fitness üyelikleri, açık iletişim, sosyal etkileşim, büyüme fırsatları, eğlenceli okazyonlar ve aktiviteler dahil olmak üzere pozitif bir kültür oluşturacak pek çok uygulama mevcut. Pozitif bir iş yeri kültürü yaratarak, en iyi performans gösteren çalışanları elinizde tutabilir ve iş başarınızı artırabilirsiniz. 

Teknolojiyi Çalışan Deneyimini İyileştirmek için Kullanın

Çalışan deneyiminin önemli bir parçası olan teknoloji özellikle esnek iş gücüne katılım oranlarının artışından sonra işletmelerin radarına daha çok girdi. Nitekim doğru kullanılan teknoloji, yalnızca geleneksel ofis çalışanları için değil, tüm iş ortamı boyunca bağlantılılık sağlıyor. Çalışanları bağlayabilmek aynı zamanda verileri merkezileştirebilmeyi de gerektirir. Bu doğrultuda iş gücüne görevlerini verimli bir şekilde yürütmeleri için ihtiyaç duydukları tüm teknoloji desteğinin sağlanması önemlidir. Örneğin, her koşulda uzaktan verimli bir çalışma ortamı oluşturmak için çağrı merkezi devamlılığı gibi uygulamalar tercih edilebilir. Böylece işletmeler hem yazılım hem de insan bağlantısının bir sonucu olarak daha reaktif ve çevik olabilirler.

Geri Bildirimler Alın

Günümüzde daha fazla sayıda işletme, çalışan deneyimini artırmak için olumlu bir geri bildirim kültürüne doğru ilerliyor. Geri bildirim kültürü oluşturmanın ilk adımı ise çalışan yorumlarını ve yanıtlarını almak. Ancak yalnızca geri bildirim almak deneyimi artırmak için yeterli değildir, çalışanlar içgörülerinin eyleme dönüştürüldüğünü görmek isterler. İşletmelerin çalışanların örgütsel ve yönetsel kararları ile ilgili bildirimleri doğrultusunda stratejiler geliştirmeleri gerekiyor. Bu anlamda operasyonun hizmet performansını ekiple değerlendirmek için kalite yönetimi sunan çözümlerden yararlanılabilir. Böylece 360 derece çalışan deneyimi tasarımı gerçekleştirerek uzun vadede olumlu sonuçlar elde edebilirsiniz. 

Çalışan Deneyimi Trendleri Nelerdir? 

Bilgi teknolojilerindeki gelişmeler artarken çalışan beklentilerindeki değişimler de yeni trendleri beraberinde getiriyor. Birçok işverenin çalışan deneyimlerini artırmak için yaratıcı yollara ihtiyacı var. İşte başarılı çalışan deneyimi örnekleri için takip edilmesi gereken trendler: 

  • Hibrit Çalışma Modellerini Optimize Etme: İnsanlara ne zaman ve nasıl çalışacaklarını seçmelerine izin vermek çalışan deneyimini iyileştirebilir, bağlılığı ve üretkenliği artırabilir. 
  • İş-Yaşam Dengesini Önceliklendirmek: Çalışanlar ev hayatlarından, ailelerinden, boş zamanlarından ve mental sağlıklarından ödün vermeden kariyerlerini genişletebilirler. 
  • Dijital Deneyimleri İyileştirmek: Uzaktan çalışma modellerindeki önemli artış görevleri kolaylaştıran ve üretkenliği teşvik eden dijital çözümleri gerektirir. 
  • Çeşitlilik ve Eşitlik Anlayışına Sahip Olmak: Çeşitliliğe, eşitliğe ve kapsayıcılığa sahip işletmeler, daha güçlü üretkenlik ve performans oranlarına sahip olabilirler. 
  • Aday Deneyimlerini Güçlendirmek: Çalışan deneyimi öncelikle adaylık sürecinde başladığı için işletmelerin ilk birkaç etkileşimde kültürü yansıtmaları gerekir. 

Çalışan deneyimi yönetimi pazarda başarılı olmayı uman her işletme için oldukça önemli. Deneyime yönelik stratejileri uygulamada ise teknoloji faktörünün etkisi oldukça fazladır. Bu nedenle özellikle AloTech gibi yenilikçi çözümler üreten call center studio desteklerini kuruma adapte etmek daha da önem kazanıyor. Bulut çağrı merkezi çözümlerinin ise özellikle dijital çağdaki çalışan deneyimini optimize etmede önemi her geçen gün artıyor. Siz de AloTech çözümleri ile çalışan deneyimini iyileştirmek için doğru kararlar alabilir ve rakiplerinize karşı iş başarısı elde edebilirsiniz!

Diğer Blog Yazılarımızı Keşfedin

Türkiye’nin En Büyük Çağrı Merkezi Bulutu ile Tanışın

Çok Kanallı İletişim
Hızlı Kurulum, Kolay Entegrasyon
Taahhütsüz Kullandığın Kadar Öde!
İstediğin Yerden Çalış

AloTech hakkındaki gelişmelerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın!

Kaydınız yapıldı. İlginiz için teşekkür ederiz. Kapat